De wereld is in de ban van het corona-virus (COVID-19). Uiteraard volgen ook wij de voorschriften vanuit de WHO, RIVM en andere instanties die op dit gebied verstand van zaken hebben. Wij hebben daarom besloten om extra maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat we ons steentje bijdragen om zoveel mogelijk de verspreiding van het virus te voorkomen. Daarnaast begrijpen we dat juist bij onze klanten de nodige vragen hieromtrent leven, aangezien de ontwikkelingen en maatregelen juist ook het MKB treffen.

 

Maatregelen

We vragen onze medewerkers om bij (lichte) klachten gelijk thuis te blijven. Wij willen u, onze klanten, ook verzoeken om het bezoek aan ons kantoor te beperken tot noodzakelijk bezoek en vooral zoveel mogelijk zaken telefonisch, per Zoom/Skype of andere videocommunicatiemiddelen of per e-mail bij ons neer te leggen.

Wij hebben onze medewerkers gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken, voor zover dit binnen de uitvoering van hun functie mogelijk is. We vragen ze om werk dat op afstand te doen valt zoveel mogelijk op te sparen en op thuiswerkdagen uit te werken. We werken daarin met ploegen, zodat we zoveel mogelijk de continuïteit van onze werkzaamheden kunnen waarborgen.

 

U kunt ons ook helpen!

Levert u uw administratie nog fysiek aan? We willen u dan vragen om te overwegen (nog meer) gebruik te gaan maken van onze mogelijkheden op het gebied van digitaal werken. Op die manier kunt u ons helpen om het thuiswerken voor onze medewerkers makkelijker vorm te geven. Indien u zich afvraagt hoe dit digitale werken eruit zou kunnen zien, kunt u hierover uiteraard contact met ons opnemen. Eventueel kunnen wij (op afstand) instructie voor u verzorgen.

Door de maatregelen die we nemen begrijpen we dat we u wellicht iets minder goed van dienst kunnen zijn dan u van ons gewend bent. We rekenen op uw begrip hiervoor.

 

Aanlevering fysieke stukken

Indien u nog fysieke stukken/boekhouding en/of machtigingen langs wilt brengen, willen we u vragen deze stukken in een hiervoor bestemd krat neer te leggen, die wij in ons voorportaal neer hebben gezet. Indien u hier een toelichting op wilt geven kunt u die eventueel ook telefonisch met ons delen.

 

Ondersteuning bij problemen door COVID-19

Zoals gezegd zien en begrijpen wij dat de vanuit de overheid genomen maatregelen de nodige problemen bij ondernemers kunnen zorgen. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken als dit voor u het geval is. Hier valt te denken aan hulp bij uitstel van belastingen of financiering om terugval in inkomsten te compenseren. Of aan begeleiding bij aanvraag werktijdverkorting c.q. advisering omtrent dit onderwerp. Wat zijn zaken waar u voor in aanmerking zou kunnen komen? Wij helpen u hier graag bij.

 

Nogmaals: door de maatregelen die we nemen begrijpen we dat we u wellicht iets minder goed van dienst kunnen zijn dan u van ons gewend bent. Dit betekent bijvoorbeeld dat het voor ons lastiger zal worden om voor zoveel mogelijk van onze klanten de aangifte voor 1 april in te dienen. Alvast bedankt voor uw begrip.

 

Team Maatman Accountants